PROJEKTY

ARCHITEKTURA:

 • 2016-2017 Rekonstrukcja Zamku w Korzkwi – projekt budowlany;
 • 2015-2016 Budowa sali gimnastycznej – Gmina Nowa Dęba – projekt budowlany;
 • 2015-2016 Budowa budynku przedszkola samorządowego – Gmina Nowa Dęba – projekt budowlany;
 • 2015 Przebudowa Hotelu Polskiego w Krakowie – projekty wnętrz pokoi hotelowych;
 • 2014-2015 Rozbudowa i przebudowa zespołu zabytkowych kamienic na cele hotelowe w Krakowie (Hotel Saski, Kino Sztuka) – projekt koncepcyjny;
 • 2014 Inwentaryzacja architektoniczna historycznego budynku produkcyjnego przy ul. Dembowskiego w Krakowie;
 • 2014 Rozbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalnej na cele hotelowo – biurowe w Krakowie przy ul. Sarego 16 – projekt koncepcyjny;
 • 2011 Zmiana sposobu użytkowania części budynku hotelowego w Krakowie (Hotel Dwór Kościuszko* * * * *) na cele funkcji kasyna oraz przebudowa zaplecza kuchennego, projekt budowlany i wykonawczy, współpraca autorska – zrealizowany;
 • 2011 Rozbudowa budynku handlowo-usługowego w Tarnobrzegu, projekt budowlany;
 • 2010 Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowo-restauracyjno-konferencyjnego, gmina Wielka Wieś, wstępny projekt koncepcyjny;
 • 2010 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego (kamienicy w zwartej zabudowie śródmiejskiej w pierzei rynku) w Tarnobrzegu, projekt budowlany – zrealizowany;
 •  2009 Przebudowa oraz rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego koło Nowego Wiśnicza, projekt koncepcyjny i budowlany – zrealizowany;
 • 2007-2008 Remont i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Krakowie (adaptacja poddasza na cele użytkowe – powierzchnia biurowa), projekt wykonawczy, nadzór nad realizacją inwestycji, współpraca autorska – zrealizowany;
 • 2007-2008 Odbudowa/rewaloryzacja zamku w Korzkwi (gmina Zielonki), projekt wykonawczy części budynku, nadzór nad realizacją inwestycji współpraca autorska – zrealizowany;
 • 2007-2008 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oficyny bocznej zespołu Dworku Białoprądnickiego na cele hotelowe (Hotel Dwór Kościuszko* * * * *), projekt wykonawczy, nadzór nad realizacją inwestycji, współpraca autorska – zrealizowany;
 • 2006 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa kamienicy na cele hotelowe w Krakowie (Hotel Pugetów), projekt koncepcyjny, współpraca autorska;
 • 2003 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, projekt budowlany;
 • 2003 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym w Krakowie, projekt budowlany i wykonawczy, współpraca autorska – zrealizowany.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO;
 • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasto Kraków, miasto i gmina Myślenice, miasto Jasło, gmina Tarnów, Wierzchosławice, Lisia Góra, Igołomia-Wawrzeńczyce, Brzeszcze, Bochnia, Lubień;
 • DECYZJE O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY – miasto KRAKÓW (ok. 300).