BIURO

        właściciel biura i główny projektant

GRZEGORZ SŁOŃSKI

ARCHITEKT IARP,  URBANISTA

 • uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
 • uprawnienia urbanistyczne
 • członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów nr MP-1947
 • członek byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów nr KT-374
EDUKACJA
 • 1993-1998 – Wydział Architektury i Urbanistyki,  Politechnika Krakowska
 • dyplom w 1999 r. (akredytacja Royal Institute of British Architects)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 • od października 2015
  LOXO  biuro architektoniczne – WŁAŚCICIEL

 

 • od 2003 roku
  zlecenia projektowe – projekty architektoniczne koncepcyjne, budowlane i wykonawcze opracowywane samodzielnie i w zespole autorskim
 • czerwiec 2009 – wrzesień 2015
  Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, INSPEKTOR
  ok. 300 decyzji WZ, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (obowiązujace od 2014), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze Krakowa
 • marzec 2006 – styczeń 2009
  Donimirski Pałac Pugetów Business Center, ARCHITEKT, PROJEKTANT
  przygotowanie i realizacja inwestycji – obiekty hotelowe; przygotowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, uzyskanie decyzji i pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski na budowie; realizowane inwestycje: Hotel Dwór Kościuszko * * * * * , Hotel Pugetów * * * *
 • kwiecień 1998 – marzec 2007
  Biuro Projektów Urbanistyka Architektura Inżynieria Sp. z o. o.,  URBANISTA, ASYSTENT PROJEKTANTA I PROJEKTANT
  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów miejskich i gmin wiejskich (m.in. miasta Kraków, Jasło, miasto i gmina Myślenice, gminy powiatu tarnowskiego)