OFERTA

Pracownia projektowa LOXO, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu właściciela i głównego projektanta arch. Grzegorza Słońskiego zdobytym w trakcie realizacji projektów architektonicznych, urbanistycznych i z zakresu planowania przestrzennego oraz praktycznej wiedzy nabytej w trakcie zatrudnienia w gminnych jednostkach samorządu terytorialnego (Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa) oferuje usługi projektowe związane z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi projektowej firma współpracuje m.in. ze specjalistami branży konstrukcyjnej, drogowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji i technologii kuchni.

 Specjalizacją firmy jest wykonywanie projektów adaptacji budynków istniejących w dostosowaniu do określonych potrzeb inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych. W ofercie znajduje się również przygotowanie opinii urbanistycznych w zakresie dotyczącym określenia możliwości inwestycyjnych danego terenu, analizy chłonności terenu w oparciu o zapisy obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium i warunków zabudowy).

 W zakres wykonywanych opracowań i dokumentacji wchodzą ponadto m.in.:

 • wnioski i uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium;
 • inwentaryzacjaarchitektoniczna obiektów istniejących;
 • ekspertyza budowlana i przeciwpożarowa obiektów istniejących;
 • założenia funkcjonalno-przestrzenne dla projektowanych obiektów (koncepcja architektoniczna);
 • trójwymiarowemodele budynków istniejących i projektowanych;
 • trójwymiarowe wizualizacjeobiektów;
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie procedur administracyjnych w celu uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (WZ);
 • sporządzenie mapy do celów projektowych;
 • określenie geotechnicznych warunków posadowienia budynku;
 • uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień opracowań projektowych, w tym opinii konserwatorskich, uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych , ds. sanitarnohigienicznych oraz BHP;
 • program prac konserwatorskich oraz pozwolenie konserwatorskie;
 • projekty budowlane wraz z opracowaniami branżowymi konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji, technologii kuchni;
 • adaptacje projektów gotowych;
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawczeniezbędne na etapie realizacji budynków;
 • dokumentacja powykonawczado pozwolenia na użytkowanie.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest w systemach CAD  2D i 3D. Istnieje również możliwość wykonania projektów z zastosowaniem nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling).