OFERTA

Biuro architektoniczne LOXO posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie projektowania architektury budynków i całych założeń urbanistycznych. Dysponujemy również ugruntowaną wiedzą z zakresu planowania przestrzennego.

Podejmujemy się każdego zadania, uwzględniając przede wszystkim potrzeby inwestora, ale również wysokie standardy rozwiązań projektowych, poszanowanie dla kontekstu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego.

Terenem działania firmy jest głównie województwo małopolskie, w szczególności miasto Kraków i powiat krakowski.

Oferujemy usługi projektowezwiązane z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym,od fazy koncepcyjnej, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, po nadzór autorski na budowie i pozwolenie na użytkowanie.Nasze biuro współpracuje z doświadczonymi projektantamim.in. branży konstrukcyjnej, drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, specjalistami zagadnień konserwatorskich, projektantami technologicznymi, rzeczoznawcami zagadnień pożarowych, ogólnobudowlanych, higieniczno-zdrowotnych.

Zapewniamy pełną obsługę postępowań w urzędachw celu uzyskania decyzji administracyjnych (np. pozwolenie na budowę, warunki zabudowy). Zapewniamy również wsparcie przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy studium.

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych jak również firmy.

Specjalizacją firmy projekty adaptacji budynków istniejących realizowane w dostosowaniu do określonych potrzeb inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych. W ofercie znajduje się również przygotowanie opinii urbanistycznych w zakresie dotyczącym określenia możliwości inwestycyjnych danego terenu, analizy chłonności terenu w oparciu o zapisy obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium i warunków zabudowy).

 W zakres wykonywanych opracowań i dokumentacji wchodzą ponadto m.in.:

 • wnioski i uwagi do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium;
 • analiza architektoniczna i urbanistyczna;
 • warunki zabudowy (projekt);
 • przygotowanie wniosków, postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (WZ);
 • inwentaryzacja architektoniczna obiektów istniejących;
 • ekspertyza budowlana i ekspertyz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów istniejących;
 • założenia funkcjonalno-przestrzenne dla projektowanych obiektów (koncepcja architektoniczna);
 • trójwymiarowy model budynku istniejącego i projektowanego;
 • przestrzenna wizualizacja projektu;
 • mapa do celów projektowych;
 • geotechniczne warunki posadowienia budynku;
 • opinie i uzgodnienia dla opracowań projektowych, w tym opinia konserwatorska, uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. sanitarnohigienicznych oraz BHP;
 • program prac konserwatorskich oraz pozwolenie konserwatorskie;
 • projekt budowlany wraz z opracowaniami branżowymi konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji, technologii kuchni;
 • adaptacja projektów gotowych;
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • projekt wykonawczy niezbędny na etapie realizacji obiektu;
 • dokumentacja powykonawcza do pozwolenia na użytkowanie.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest w systemach CAD  2D i 3D. Istnieje również możliwość wykonania projektów z zastosowaniem nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling).